VataPittaKapha
Hoeveelheid haar:   
Type haar:   
Kleur haar:   
Huid:   
Gelaatskleur:   
Ogen – iris doorsnee:   
Oogwit:   
Grootte van de tanden:   
Gebit:   
Geestelijke activiteit:   
Geheugen:   
Dromen:   
Reactie op weersgesteldheid:   
Slaap:   
Reacties indien onder druk:   
Stemmingen:   
Vrouw de pols in rust sl/p/min.:   
Man de pols in rust sl/p/min.:   
Lichaamspostuur:   
Gewicht:   
Uithoudingsvermogen:   
Kracht:   
Hongergevoel:   
Voedsel en drank:   
Eten:   
Financiën:   
Behoefte aan seks:   
Uitscheiding:   
Manier van lopen:   
Stem toonhoogte:  

 

 

 

 

Vata: 
Pitta: 
Kapha: