Kwaliteit

 

Opleiding

In Nederland is de opleiding en de deskundigheid van de diëtist wettelijk geregeld en valt onder de wet BIG (de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het beroep diëtist is wettelijk beschermd en mag alleen worden beoefend na het met succes afronden van de vier jarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek.

Voedingsadviezen mogen in Nederland ook worden gegeven door een gewichtsconsulent of voedingskundige.

Voedings- en dieetadviezen gericht op een medische indicatie mogen alleen door een erkende diëtist worden gegeven.

 

Kwaliteit

 

BeWust Diëtistenpraktijk staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (Nr: 59913384989). Dit register stelt kwaliteitseisen aan onder meer het geven van consulten en de behandelwijze. Wij worden, als diëtist, periodiek beoordeeld op onze wijze van werken en moeten daarnaast kunnen aantonen dat wij voldoende bij- en nascholingen volgen. Dit garandeerd dat wij als diëtist over up-to-date kennis beschikken en op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

 

 

Wij zijn daarnaast ook lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

 

 

 

Tevens zijn wij aangesloten bij Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas (KDOO).

 

 

 

Privacy

Wij zijn als diëtist gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonregistratie.

BeWust Diëtistenpraktijk gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om en alle cliëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld. U heeft recht op inzage in dit dossier en U kunt een kopie van dit dossier krijgen.

De verwijzer en huisarts ontvangen een schriftelijke rapportage aan het begin en het einde van de begeleiding. Mogelijk zal tijdens overleg met verwijzer en/of huisarts de voortgang van de behandeling worden besproken. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de cliënt mag informatie worden gegeven aan derden zoals partner of familieleden.