Vergoedingen

 

Diëtist in de basisverzekering

 

Dieetadvisering wordt voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Ook in veel aanvullende verzekeringen is een extra vergoeding voor dieetadvisering opgenomen. Als je start met een behandeling wordt eerst de basisverzekering aangesproken, de vergoeding gaat dan ten koste van je eventuele eigen risico. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering gaat niet ten koste van je eigen risico.

 

Ook in 2023 gelden dezelfde vergoedingen. Controleer zelf je polis of

klik hier voor een overzicht van de vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen bij de verschillende zorgverzekeraars.

 

Ketenzorg

 

Heeft u Diabetes, COPD (chronische longaandoening) of CVRM (Cardio Vasculair Risicomanagement), dan valt u mogelijk onder ketenzorg. Uw huisarts en praktijkondersteuner zijn hierin bepalend. Dieetadvisering wordt dan 100% vergoed, zonder dat dit met uw eigen risico wordt verrekend. Voor meer informatie, neem dan contact op met BeWust Diëtistenpraktijk of uw eigen praktijkondersteuner.

 

Verwijzing nodig?

 

Sinds augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit houdt in dat u geen verwijsbrief nodig heeft van uw huisarts of specialist. Echter, er zijn een aantal zorgverzekeraars die wél vragen om een verwijzing.

 

Komt u zonder verwijzing, dan vindt er een DTD- screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of u bij de diëtist aan het juiste adres bent. Deze benodigde tijd gaat af van de behandeltijd die u vergoed krijgt.

 

           

             -Klik op de button voor onze algemene voorwaarden-