Wat is Ayurveda?

 

Ayurveda is vermoedelijk de oudste en meest complete levens- en gezondheidsleer van de wereld. Naar schatting bestaat het sinds 5000 jaar. De term Ayurveda komt uit het Sanskriet en betekent letterlijk: Ayus is leven, Veda is wetenschap, dus ”de wetenschap van het leven”.

 

Oorspronkelijk komt de Ayurveda uit India, maar het heeft zich gedurende de eeuwen verspreid over onder andere Japan, Tibet, China en Europa.

 

Ayurveda is een holistische natuurgeneeswijze en kijkt dus naar de totale mens: psychisch, lichamelijk en spiritueel, gebaseerd op de persoonlijke constitutie van ieder mens. Het gaat er vanuit dat een gezond mens leeft in harmonie met de natuur en de schepping. Het is van belang dat lichaam, geest, ziel en zintuigen in balans zijn met de omgevingsfactoren, om zo gezondheid te behouden of van ziekte te herstellen.

 

Ayurveda gaat ervan uit dat wij opgebouwd zijn uit vijf elementen: ether, lucht, vuur, water en aarde. Dit zijn de bouwstenen van alles wat er is: het heelal met zijn sterren en planeten, de aarde, de planten, de dieren en de mens zijn allemaal opgebouwd uit deze vijf elementen.

  1. Ether is de ijlste van de vijf en wordt beschouwd als het element waar alle andere elementen in voor komen. In iedere cel van ons lichaam zijn wij verbonden met ether of het veld om ons heen. Dit laatste element is het lastigste te begrijpen
  2. Alles wat gasachtig is zoals zuurstof en stikstof noemen we lucht, wij ademen zuurstof in.
  3. Alles wat dingen kan omzetten zoals bij een verbranding wordt beschouwd als vuur, zoals de spijsvertering: de enzymen in onze maag zorgen dat uw voedsel omgezet wordt in bruikbare stukjes.
  4. Alles wat vloeibaar is wordt beschouwd als water, zoals ons bloed en lymfevocht.
  5. Alles wat vast is wordt beschouwd als aarde, zoals onze botten.

 

De constitutie van elk mens wordt bepaald door de verhouding van de drie levensenergieën, Dosha’s genaamd. Deze drie Dosha’s zijn Vata, Pitta en Kapha. Vanaf de geboorte zijn deze energieën in balans, waarbij vaak één of twee Dosha’s overheersen. Wanneer één of een combinatie van deze Dosha’s uit balans raakt kunnen we lusteloos, moe en uiteindelijk ziek worden. Ziek worden begint dus met een onbalans tussen de Dosha’s.

 

 

De Ayurveda stelt dat wij bij de geboorte een optimale energiebalans hebben, maar die vervormen helaas al snel door vele verstorende factoren. Niemand kan een leven lang in een staat van gezondheid verkeren, maar we kunnen er wel voor zorgen dat het niet verergert en in lichamelijke symptomen uitmondt. De Ayurveda beschrijft methoden en technieken die je kan inzetten om een zo evenwichtige gezondheid te krijgen.

 

Bent u nieuwsgierig naar welke type u bent, kijk dat onder het kopje ”Welk type ben ik?” en doe de test. Heeft u naar aanleiding van de test vragen of wilt u een ayurvedisch consult aanvragen, dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met BeWust Diëtistenpraktijk.